De doelstelling van Stichting De Gulle Lach…

…is het stimuleren en bevorderen van de kunsten in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder. Onder podiumkunsten wordt verstaan: kleinkunst, cabaret, stand-up comedy, toneel, theatersport, mime, muziek en dans.

Hieraan gerelateerde activiteiten, zoals componeren, schrijven, choreografie, maar ook belichting, geluid e.d, kunnen met behulp van de middelen die De Gulle Lach tot haar beschikking heeft ondersteund worden.

De Gulle Lach wil getalenteerde (podium-)kunstenaars op weg helpen om van hun hobby mogelijkerwijs hun beroep te maken door een steuntje in de rug te geven. Deze doelstelling is niet commercieel. Wel hopen wij door de activiteiten van De Gulle Lach door middel van recettes e.d. (een deel van) de kosten terug te verdienen en eventueel zelfs reserves te kweken die activiteiten en evenementen in de toekomst mogelijk maken. Op deze wijze bedruipt De Gulle Lach zichzelf en worden we zelffinancierend.